• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Party Ignition
Party Ignition respecteert de privacy van bezoekers van de website en zorgt dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Party Ignition kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Party Ignition, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Party Ignition verstrekt. Party Ignition kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en of achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Party Ignition gegevens nodig heeft
Party Ignition verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Party Ignition uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Party Ignition gegevens bewaart
Party Ignition bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Party Ignition verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Party Ignition worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Party Ignition gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Party Ignition. Party Ignition zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Party Ignition neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Party Ignition verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Party Ignition.